Suša preti Tavankutu i okolini

Visoke temperature u peskovitom Tavankutu odnose svoj danak. Bez obzira na intenzivno navodnjavanje voćnjaka mnogi se žale da im je rod ove godine doveden u pitanje.

Mnogo gora situacija je u zasadima kukuruza koji se na pojedinim mestima suše zbog nedostatka vlage.

vatrogasci

U zadnje vreme primetna je i aktivnost pripadnika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tavankut koji sa jednim kamionom i dve hiljade litara vode sa vozilom TAM iz 1971-e godine u selu gde nema vodovoda pokrivaju teren od 96 kvadratnih kilometara sa 6 naseljenih mesta i Tavankutskom šumom.

Ovom prilikom valja podsetiti meštane da je u toku žetva te da je paljenje bilo kakve vatre bilo gde izričito zabranjeno pa i kažnjivo po članu 50 zakona zaštite od požara.

U slučaju pojave vatre sa bilo kog telefona mobilnog ili fiksnog  potpuno besplatno se mogu pozvati vatrogasci u Subotici na broj 193 dok je telefonski broj u DVD-u Tavankut 4767-013.

Meštanima se nikako ne preporučuje da sami preduzimaju bilo kakve radnje u cilju gašenja vatre većeg intenziteta u slučaju pojave vatre potrebno je neodložno pozvati gore navedene brojeve .KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR