Sve više NVO traži obustavu lova na ptice

Do sada se "Palićkoj inicijativi" za trajnu obustavu lova na grlice i prepelice pridružilo više od 20 nevladinih organizacija koje zajednički ukazuju na problem narušavanja biodiverziteta Srbije i to zbog opadanja brojnosti ovih vrsta na teritoriji naše zemlje, saopštili su organizatori kampanje "Zvuk ptica".

prepelice

Javna kampanja "Zvuk ptica" i "Palićka inicijativa", kako saopštavaju organizatori, treba da podsete nadležna ministarstva da u najskorije vreme pristupe izmenama Pravilnika o proglašenju lovostajem zaštićenih vrsta divljači i Pravilnika o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva, u delu koji se tiče zaštite ove dve vrste ptica.

 

Nevladine organizacije traže da se zakoni koji uređuju oblasti lovstva i zaštite prirode dosledno primenjuju podsećajući da postojeći propisi nalažu odgovoran, blagovremen pristup i zakonito postupanje da bi se sprečile štete, prekomerna eksploatacija i osiromašenje faune.

 

Kako je ocenjeno u saopštenju, takav pristup je izostao, što se odrazilo na stanje biodiverziteta i podseća da je nekoliko NVO pritužbu na rad Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu uputilo Vladi Srbije krajem prošle godine.

 

"Palićka inicijativa" nastala je tokom Konferencije NVO Srbije za zaštitu ptica koja je održana na Paliću, 14. i 15. novembra 2013. godine, a organizovana je u okviru projekta pod nazivom "Zvuk ptica", koji sprovode tri nevladine organizacije iz Subotice, NVO Artrust, Riparia i ASSC.

 

Projekat "Zvuk ptica" se realizuje uz podršku programa SENSE koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

 

Među organizacijama koje su do sada podržale "Palićku inicijativu" nalaze se i Liga za ornitološku akciju Srbije, Beograd, Fondacija za zaštitu ptica grabljivica, Beograd, Društvo za zaštitu i proučavanje ptice Srbije, Novi Sad, WWF – Svetski fond za prirodu, Beograd.

 

RTVKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR