Trans-Plan za organizovaniju vezu Subotice i Segedina

Mogućnost apliciranja ka fondovima EU, stvorilo je situaciju u kojoj granica između Mađarske i Srbija biva sve beznačajnija bar kada su u pitanju meštani pograničnih mesta.

 

Realizacijom niza projekata, poslednjih godina je došlo do približavanja Segedina i Subotica pa se kao prioritet javila potrebe za otvaranjem novih graničnih prelaza ali i uspostavljanjem boljih saobraćajnih i transportnih komunikacija što je posebno bitno za meštane u naseljima na samoj granici. Prevoz ljudi i transport robe postaje sve značajniji, pa se samim tim se sve više pažnje obraća na troškove i vreme.

 

Jedan od takvih projekata prekogranične saradnje sprovodi Zavod za urbanizam i KTI Institut saobraćajnih nauka iz Budimpešte, sa ciljem izrade bilingvalne informatičke platforme („Trans-Plan“) koja će omogućiti racionalniju organizaciju prevoza i transporta između Sevrno-bačkog okruga i županije Čongrad.

 

Pomenuto softversko rešenje će biti dostupno javnim i komunalnim preduzećima, kao i privatnim subjektima (transportna preduzeća, taksi), preko kojeg će se na osnovu unetih parametara (poput polazišne i odredišne lokacije, vremena polaska itd.) moći odabrati optimalna ruta, odnosno putanja kretanja uz maksimalnu uštedu vremena, a time i goriva. Pored navedene, informatička platforma će takođe omogućiti delimičnu sinhronizaciju domaćeg javnog transporta sa segedinskim.

 

Kao posledica će se javiti koristi koju će imati šire društvene zajednice u Segedinu, odnosno Subotici, a to su građani koji će moći da koriste aplikaciju preko interneta i na taj način imaju dostupne infomacije u vezi sa rasporedom vožnje u domenu domaćeg i međunarodnog saobraćaja (pogotovo stanovnici Kelebije, Horgoša, Bačkih Vinograda, Assothaloma, Tompe, i drugih pograničnih mesta), zatim, javna i privatna preduzeća čije se usluge odnosno delatnost baziraju na transoportu robe ili prevozu putnika, stručno osoblje Zavoda za urbanizam, Gradske uprave i partnerske organizacije i drugi subjekti.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR