„Trashless schools – škole bez otpada“

Edukativni kamp u okviru projekta  „Trashless schools – škole bez otpada“ okupio je 15 subotičkih srednjoškolaca, koji će tokom šest dana učiti o sistemu upravljanja otpadom.  Kamp, koji je počeo u ponedeljak, realizuje Koncept Ekologija-Energija-Ekologija u saradnji sa Regionalnom deponijom Subotica, a projekat je podržalo i Ministarstvo zaštite životne sredine.

Učenica Hemijsko tehnološke škole, Anja Davčik, smatra da je recikliranje vrlo korisno i da bi više ljudi trebalo da reciklira svoj otpad, a tokom prva dva dana kampa naučila je nešto više o tom procesu.

Učesnici kampa obišli su Regionalnu deponiju, u koju komunalni  otpad stiže iz Subotice i šest okolnih  opština, a trenutno je u fazi testiranja. Prilikom posete, deca su videla su proces selekcije, postrojenja za kompostiranje biorazgradivog otpada i za tretman vode, kao i kasete gde se tretirani otpad odlaže.

Ovo je prvi kamp ove vrste u našem gradu, a u njegovoj prvoj, edukativnoj fazi učestvuju predstavnici svih subotičkih srednjih škola,  koji će se kao budući nosioci našeg društva, upoznati sa prednostima odgovornog upravljanja otpadom, ističe Goran Gabrić, organizator. Dosadašnje aktivnosti bile su obilazak Regionalne deponije i presovanje plastičnih flaša radi efikasnijeg sakupljanja sekundarnih sirovina.

U drugoj fazi projekta koja je planirana za oktobar, mladi učesnici će imati ulogu predavača  u svojim školama i vršnjacima preneti naučeno.

TV SuboticaKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR