U gaćama je novcima najcigurnije

Litnje dobo  sasvim pridveče , digo se pra po vagašima , vaške zalajale. Stana istrče napolje  metne ruku na čelo više očivi i gleda . Vidi iđe njezin Pajo s’dva čilaša kasom prema salašu.

U dva koraka Stana se stvori kod kapije otvori jednu struku, Pajo stao, isprego konje, puštijo ji a oni pametni sami ušli u košaru . Oma ji je i namirijo davo njim zob i veli Stani da mu iznese lavor da se umije.

Umje se Pajo, sidnu on i Stana u ambetuš i stanu divaniti. Pajo izvadi novce od hetije i stane slagati glavu na glavu.

„Dobro si ti prodo. Očli su i morčići? „

Pajo samo klamne glavom i nastavi brojat i slagati. Kad je završijo, pruži Stani novce i veli da ujtru ode platit porez  i nek kupi šta triba u kuću.

Konji-na-salasu

Tu rič po rič i veli Pajo da je jutros pono bać Niku  u varoš.

„A,siroma čovik, dobro si i uradijo gledim ga koji dan okrpljenog tura došo u selo, a liva papuča mu prožuljana pa tabana polak bos polak u papuči, baš mi je žavo tog čovika“

Pajo skupi obrve, onako crne debele ku brčići kod fićfirića i pogleda u stanu pa joj veli.

„Klinac siroma, danas  dok nismo stigli u varoš ti sat vrimena furtom mi je kuko pa sam tijo ga stirat sa špeditera . Šta mi maternu uvik kuka , ku da samo on ima briga . Imam ji i ja, većma neg on“

„Nemoj  Pajo, taki je kukavac siroma“

E tu Pajo počne divan.

„Znaš kad smo stali napojit konje i svest ji tamo kod pece, oma je dotrčo Albin konjušar i isprego konje da ji odvede digod u lad i bać niko i ja krenili vidit šta ima, gledam ga ta zakrpa na tim somockim pantalonama se oparala pa mu viridu nike ronđe, to su ako sam dobro vidijo bile gaće“

„A jeeeee Boooože i s’Pajom, ta nisi valjda čoviku u gujcu gledo? „

„U klinac! Pa diću kad iđe… tabana pridamnom!„

Stana sve odsmije i nastavidu divan.

„ I kad smo pokupovali kojšta, tute se našo Ilija kofa i oma došo i njemu sam sve poprodavo. Posli sam se vratijo sa bać Nikom i uzo šalitre za duvan e onda mal umrli nismo i ja i Lazo taj iz tog smrdljivog dućana. Bać Niki je tribalo modrog kamena za vinograd , cineba i još kojčega i kad je taj zavuko ruku tamo nus tu zakrpu i gurnijo je do po butine a kad je počo vadit novce otaleg pomislijo sam da ta zakrpa i mora bit oparana da se novci ne uplisnidu, taj je tolike novce povadijo da jeto ja dosad u životu tako štogod i toliko nisam vidijo“

„A jeeee tačno da čovik ne poviruje“ – oma će na sve Stana.

„Da da lutko moja lipa, i to još ništa nije neg je posli ušo u banku i kad je izašo neš mi virovat u kesi je novce nosijo“

„Pa jel si ga i kući dono? „

„Dašta sam, platijo je i ako nisam tijo, al bijo je izričit a nuz put smo stali kod Fele, bać  Kaline žene Lorke, prijinog  posinka i kupijo je šest jutara zemlje, oma izvadijo novce ispisali oma i ugovor. Ja i ča Mata smo bili svidoki“

I jeto ti, jesapi Stana, misliš kaki brez kruva na astalu a on vadi novce iz gaća, no tamo mu je valjda najcigurnije.KOMENTARI

  1. Hehe kaže:

    A bogara mu mamnog. ..

  2. Pametnjaković kaže:

    Fuj, odsad ću obavezno da perem ruke pri svakom dodiru sa novcem.
    A neke ljude vidim oblizuju prste prilikom brojanja novca da bi brže motali svežanj sa parama.

OSTAVITE KOMENTAR