U službi prijateljstva

“Služba kroz prijateljstvo“ je izreka koja predstavlja suštinu delovanja, na našim prostorima za sada malo poznate, organizacije IPA, formirane 1. januara 1950. godine. IPA je strukovna organizacija policajaca iz 63 zemlje celog sveta, koja trenutno okuplja oko 360.000 članova. Politički je i poslovno potpuno nezavisna i nevezana za bilo koju drugu organizaciju ili udruženje.

 

IPA regija Subotica postoji od 2006.godine. Imaju odlično saradnju sa kolegama iz Mađarske, Hrvatske, Grčke, Rumunije i drugih zemalja. Članovi IPA organizacije se međusobno posećuju i na taj način razmenjuju iskustva.

 

Imaju svoju vikendicu, gde se uredili sobe za goste koji na proputovanju mogu besplatno da prespavaju. Sobe su režene po državama: Grčka, Mađarska, Rumunija i Hrvatska.

 

Ciljevi IPA su: podsticanje razmene profesionalnog iskustva i prijateljstva između policajaca iz zemalja članica, poboljšanje odnosa između policije i javnog mnjenja, socijalno-humanitarne aktivnosti, kulturno-sportska saradnja policajaca iz zemalja članica. Formirane su podregije Bačka Topola, Koridor 10 i Graničar.

 

Organizacija IPA u Subotici ima oko 150 članova. Smatra se jednom od najaktivnih i najbrojnijih regija u Srbiji.

 

IPA  je međunarodna organizacija čiji članovi mogu biti radnici Ministarstva unutrašnjih poslova, penzioneri, zaposleni u policijskom školstvu i zdravstvu, bez obzira na čin, rasu, boju, nacionalnost, pol, jezik ili religiju. Organizacija je neprofitabilna i zasnovana je na principima postavljenim u Jedinstvenoj deklaraciji o ljudskim pravima koju je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1948. godine.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR