Ujedinjene nacije kritikuju odnos Srbije i Mađarske prema migrantima

Agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji izrazile su danas zabrinutost zbog daljeg pogoršanja položaja izbeglica i migranata na severu Srbije, u blizini granice sa Mađarskom, navodeći da je više od 120 tražilaca azila prijavilo da im je onemogućeno podnošenje zahteva za azil u Mađarskoj i da su umesto toga proterani nazad u Srbiju.

granica zica (1)

Broj izbeglica i migranata na srpskoj strani granice udvostručio se u proteklih nekoliko dana zbog novih zakonskih mera koje je usvojila Mađarska a koje su stupile na snagu 5. jula. Sada tamo ima više od 1.300 osoba, većinom žena i dece.

Dok je vlada Srbije smestila nekoliko stotina ljudi na Punktu za pomoć izbeglicama u blizini Subotice, blizu 800 tražilaca azila čeka pod otvorenim nebom na teritoriji Srbije, izvan mađarske “tranzitne zone” kod graničnog prelaza Horgoš na kome prilike – a posebno nedostatak smeštaja, zdravstvenih i sanitarnih uslova – predstavljaju velike probleme, navodi se u saopštenju Kancelarije UN u Srbiji.

Agencije UN-a i NVO intenzivirale su svoju pomoć Vladi Srbije obezbeđenjem dodatnih količina hrane, vode, medicinske i druge pomoći, dodaje pres služba UN.

granica zica (2)

U saopštenju se ističe da je pravo na azil osnovno ljudsko pravo i prema međunarodnom pravu, tražiocima azila mora biti omogućen pristup teritoriji države u kojoj se traži azil.

„Međutim, više od 120 tražilaca azila prijavilo je 6. jula vlastima, agencijama UN-a i partnerima da im je onemogućen pristup azilnim procedurama u Mađarskoj i da su umesto toga proterani nazad u Srbiju bez poštovanja procedure readmisije ili povratka,“ ukazuje Kancelarija UN.

Agencije UN-a u Srbiji upozoravaju da će ovakav razvoj događaja dodatno otežati situaciju u Srbiji, izvan mađarskih “tranzitnih zona” Horgoš (Roszke) i Kelebija (Tompa) gde trenutno samo 30 tražilaca azila dnevno može da uđe na teritoriju EU, dok su stotine drugih primorani da čekaju nedeljama pod vedrim nebom, često u očajnim i nehumanim uslovima.

migranti (1)

Foto: Tanjug

Agencije UN-a takođe konstatuju da bi pojačane restriktivne mere kojima se zanemaruju pravične azilne procedure mogle ohrabriti izbeglice i tražioce azila da potraže opasnije, neregularne rute do Evrope, i time se izložiti nemilosrdnim krijumčarima. Naročito su rizicima izložena deca bez pratnje.

Agencije UN-a u Srbiji će nastaviti da pomažu vladi Srbije da zadovolji potrebe izbeglica i migranata na human način i u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama, zaključuje se u saopštenju.

migranti (2)

TanjugKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

56 + = 58

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 8 + 11 ?
Please leave these two fields as-is: