Ulaganje u kulturu – Subotica u potpunosti ostavljena po strani

Juče je trebalo da počne 17. world music festival Etnofest, na Paliću.
Bio je dizajniran kao festival sa izuzetnim programom. Kao uostalom i u prethodnim godinama, sa predviđenim nastupima umetnika iz Srbije, Slovenije, Mađarske, Grčke, Belgije, Francuske, Poljske, Austrije, Italije, Izraela…

Usled pandemije virusa COVID-19, bili smo sprečeni da se organizaciono bavimo festivalom, a uzimajući u obzir okolnosti na današnji dan i činjenice da mnogi umetnici iz ovih zemalja i dalje ne mogu da putuju, dobro je što nismo na sebe preuzeli rizik održavanja festivala u njegovom ustaljenom terminu. Festival dakle, pomeramo na jesen, uz nadu da će se barem neke kockice sklopiti.

Jer ovih dana su objavljeni i rezultati konkursa za kulturu na pokrajinskom i republičkom nivou. Malo je reći da smo iznenađeni, ne samo činjenicom da Etnofest već 17 godina ne dobija podršku nadležnih pokrajinskih i republičkih institucija, već i činjenicom da je u mnogim segmenitma kulturnog stvaralaštva i ulaganja u kulturu, Subotica u potpunosti ostavljena po strani. Čast izuzecima naravno. I slučajnostima.

Napravili smo malu analizu objavljenih rezultata svih konkursa za kulturu, te na ovom mestu iznosimo (interesantne) činjenice, koje će našim sugrađanima dati dobar uvid u gore navedeno, a ostavljamo svakom pojedinačno da donosi zaključke.

Analiza ovogodišnjih konkursa za kulturu, iz pozicije jednog građanina Subotice

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama

Scensko stvaralaštvo
Dostupna sredstva: 20.000.000,00 dinara
Kroz transfere javnim nefinansijskim preduzećima i ostalim nivoima vlasti (npr. kulturni centri), finansirano je 15 projekata ukupne vrednosti 8.000.000,00 dinara, među kojima se nalaze i subotički Otvoreni univerzitet kojem je odobreno 1.000.000,00 dinara za održavanje 27. Međunarodnog festivala pozorišta za decu, kao i Pozorište “Kosztolányi Dezső”, kojem je odobreno 500.000,00 dinara za održavanje ovogodišnjeg Desiré festivala.
Kroz dotacije ostalim neprofitnim organizacijama (npr. udruženja građana, i sl), odobreno je još 12.000.000,00 dinara za 23 projekta, od kojih je 15 iz Novog Sada. Pojedinačno najveća sredstva je povukao Beogradski festival igre (!?) u iznosu od 3.000.000,00 dinara, 15 novosadskih projekata je povuklo 5.810.000,00 dinara, a ostatak Vojvodine 3.190.000,00 dinara. U Suboticu preko ovog razdela neće biti ulaganja, dakle 0,00 dinara.

 

Javni Кonkurs za sufinansiranje nabavke knjiga i drugih publikacija za javne opštinske i gradske biblioteke u AP Vojvodini u 2020. godini
Dostupna sredstva: svega 1.000.000,00 dinara, ravnomerno raspoređenih na 37 biblioteka u Vojvodini, a Gradska biblioteka u Subotici kroz ovaj konkurs je osvojila 25.000,00 dinara.

 

Кonkurs za finansiranje – sufinansiranje projekata od značaja za kulturu i umetnost nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2020. godini
Na ovom konkursu su finansirane aktivnosti zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa manjina sa 6.500.000,00 dinara i njihovo izdavaštvo sa 2.100.000,00 dinara. Subotica je na ovom konkursu relativno dobro zastupljena, verovatno angažovanju manjinskih nacionalnih saveta i manjinskih političara u pokrajinskoj vladi: projektima mađarske zajednice u Subotici je za 5 projekata odobreno 350.000,00 dinara (ova suma ne uključuje dodeljena sredstva ostalim mađarskim udruženjima širom Vojvodine), predstavnicima hrvatske zajednice za 12 projekata 690.000,00 dinara, bunjevačkoj zajednici za 6 projekata ukupno 440.000,00 dinara, udruženju Slovenaca 50.000,00 dinara, udruženju Roma 100.000,000 dinara i udruženju Nemaca u Subotici 50.000,00 – za po jedan po jedan projekat.

 

Sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanja  kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2020. godini
Dostupna sredstva: 7.000.000,00 dinara, od koji u Suboticu dolazi 0,00 dinara.

 

Sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2020. godini –
oblast muzičko stvaralaštvo
Dostupna sredstva: 15.000.000,00 dinara, kojima će se finansirati 46 projekata u oblasti muzičkog stvaralaštva. 28 od ovih projekata je iz Novog Sada i oni će povući ukupno 12.150.000,00 dinara (!). Najveći pojedinačan iznos je kao i prošle godine, dobio 2. festival Operaria, čiji je osnivač i neposredno do pred raspisivanje prošlogodišnjeg konkursa ujedno i predsednica bila pokrajinska sekretarka za kulturu, okja potpisuje sva ovde navedena rešenja. Subotica je na ovom konkursu zastupljena sa dva dobitnika: Udruženje Kooperativa AŠC je za Festival Summer3P dobilo 300.000,00 dinara, a UG Riznica 500.000,00 dinara za koncertnu sezonu kamernog sastava Subotičkog simfonijskog orkestra.

 

Sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2020. godini –
oblast vizuelno stvaralaštvo i multimedija
Dostupna sredstva: 6.100.000,00 dinara, raspoređenih na 20 projekata, od kojih će u Novi Sad otići 3.200.000,00 dinara, a u Suboticu 0,00 dinara.

 

Sufinansiranje projekata savremenog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2020. godini –
oblast književnost
Dostupna sredstva: 10.000.000,00 dinara, a odobreno je 54 projekta. U Suboticu neće biti ulaganja ove godine sa ovog raspisa, dakle 0,00 dinara.

 

Sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i kulturnog nasleđa Srba u regionu u 2020. godini
Dostupna sredstva: 7.500.000,00 dinara za 23 projekta. Subotica, pogađate, 0,00 dinara.

 

Sufinansiranje projekata iz oblasti filmske umetnosti i ostalog audio-vizuelnog stvaralaštva u AP Vojvodini u 2020. godini
Dostupna sredstva: 27.000.000,00 dinara.
Ukupno je odobreno 14 projekata, među kojima dva iz Beograda kojima je dodeljeno 14.000.000,00 dinara (!), 6.700.000,00 dinara će biti plasirano u Novi Sad a Otvoreni univerzitet d.o.o. Subotica je za organizaciju 26. Festivala evropskog filma na ovom konkursu osvojilo 4.000.000,00 dinara.

 

„Pokrajinski“ sažetak: na svim konkursima za kulturu na pokrajinskom nivou, od dostupnih 102.200.000,00 dinara, u Subotici će završiti 8.050.000,00 dinara (7,83%). Od toga za predstavnike javnih ustanova u Subotici: Otvoreni univerzitet 5.000.000,00, Gradska biblioteka 25.000,00 i Pozorište “Kosztolányi Dezső” 500.000,00 dinara. Predstavnici manjinskih udruženja su dobila ukupno 1.680.000,00 dinara, a ostala udruženja građana (pomenuti AŠC i Riznica) ukupno 800.000,00 dinara (0,7% za vaninstitucionalno savremeno stvaralaštvo).

Pokrajinski sekretarijat za kulturu nije objavio mišljenje komisije o pojedinačni projektima, niti spisak projekata koji nisu finansirani.

 

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

Izdavačka delatnost – kapitalna dela
Dostupna sredstva: 5.600.000,00 dinara dostupnih za 8 projekata. Niko iz Subotice se nije prijavio na ovom konkursu.

 

Izdavačka delatnost – periodične publikacije
Dostupna sredstva: 5.100.000,00 dinara dostupnih za 34 projekata. Za Suboticu po ovom raspisu neće stići sredstva, iako se SKC „Sveti Sava“ prijavio sa projektom svoga časopisa „Luča“.

 

Kulturna delatnost dece i za decu i mlade
Dostupna sredstva: 20.150.000,00 dinara dostupnih za 80 projekata. Bunjevački kulturni centar Bajmok je na ovom konkursu osvojio 250.000,00 dinara za Dečiju radionicu u tehnici slame. 18 projekata je odustalo od implementacije zbog pandemije, a na konkursu nije prošlo 159 projekata, među kojima i 5 iz Subotice.

 

Kulturna delatnost osoba sa invaliditetom
Dostupna sredstva: 5.834.000,00 dinara dostupnih za 23 projekta. Niko iz Subotice se nije prijavio na ovom konkursu.

 

Klasičan balet, narodna igra i savremena igra
Dostupna sredstva: 19.350.000,00 dinara dostupnih za 40 projekata. Za Suboticu po ovom raspisu neće stići sredstva, iako je bilo dva aplikanta: MKC Nepker i Ženska snaga Subotice.

 

Manifestacije i nagrade u oblasti književnosti
Dostupna sredstva: 5.700.000,00 dinara dostupnih za 38 projekata. Niko iz Subotice se nije prijavio na ovom konkursu.

 

MUZIKA (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija)
Dostupna sredstva: 46.470.000,00 dinara dostupnih za 62 projekta. Bez dodeljenih sredstava za Suboticu u 2020. godini, iako se je bilo aplikanata: Udruženje Electe sa koncertnom serijom za 2020. godinu i koncertnom turnejom Kemala Gekića, Subotička filharnomija sa koncertnom sezonom, Udruženje Etnofest sa konkursnom prijavom za 17. world music festival Etnofest, Fondacija „Tijana Jurić“ sa festivalom Glas anđela, Junior muzički studio sa prijavom projekta Festival Omladina 2020 i KUD Železničara „Bratstvo“ sa dva projekta. Obzirom da nismo tražili odobrenje od ostalih udruženja o objavljivanju razloga za odbijanje, iako su ovi podaci javno dostupni na internet stranici Ministarstva, ovde dajemo samo komentar koji smo dobili kao razlog za odbijanje finansiranja Etnofesta: „Inicijativa je pozitivno ocenjena os strane komisije, ali sa ovim nivoom umetnika, projekat nema poseban nacionalni značaj. Procenjeno je da može u kriznoj godini da opstane i uz podršku lokalne samouprave. Korektno razrađen budžet. Nije podržano.“
(Neki od umetnika koje smo predložili, godinama se nalaze u samom svetskom vrhu.)

 

Pozorišna umetnost
Dostupna sredstva: 46.200.000,00 dinara dostupnih za ukupno 73 projekta. Od navedenih sredstava će u Subotici završiti 1.000.000,00 dinara za organizaciju 27. Međunarodnog festivala pozorišta za decu po prijavi koju je podneo Otvoreni univerzitet, 600.000,00 dinara za festival Desiré i 500.000,00 za produkciju nove predstave Kinge Mezei (oba projekta Pozorišta “Kosztolányi Dezső”).

 

Filmska umetnost i ostalo audioviuelno stvaralaštvo
Dostupna sredstva: 49.200.000,00 dinara dostupnih za ukupno 53 projekta. Od navedenih sredstava u Suboticu stiže 4.000.000,00 dinara za organizaciju 26. Festivala evropskog filma (Otvoreni univerzitet d.o.o.), kao i 400.000,00 za 6. „Dead Lake“ festival horora u Abaziji. Osim navedenih, na konkursu su se prijavili i No Wave Films, Art bioskop „Aleksandar lifka“, UG Stalker iz Subotice i Bunjevački kulturni centar iz Bajmoka, ali bez podrške za njihove projekte na ovogodišnjem konkursu.

 

Likovna, primenjena i vizuelna umetnost, arhtektura i dizajn
Dostupna sredstva: 57.350.000,00 dinara za 120 projekata, od čega će u Suboticu biti plasirano 500.000,00 dinara za godišnji program Savremene galerije Subotica. Na konkursu nisu prošli: grupa likovnih autorki Lea Vidaković, Jelena Grujičić, Maja Rakočević i UG Klara i Rosa, SKC „Sveti Sava“, a ni Etno kuća Kuntić.

 

Delatnost nacionalnih manjina u Republici Srbiji 2020.
Dostupna sredstva: 15.550.000,00 dinara, a finansiraće se 123 projekta. Među subotičkim udruženjima i institucijama koje se bave manjinama, ima više uspešnih: 9 projekata hrvatske manjine je steklo pravo na ukupno 1.080.000,00 dinara sa ovog konkursa, 5 projekata mađarske manjine 730.000,00 dinara, a 3 projekta bunjevačke manjine je osvojilo ukupno 390.000,00 dinara.

U zaključku preseka konkursa kod Ministarstva kulture, možemo konstatovati da kao i kod pokrajinskog sekretarijata za kulturu, ima izdvojenih sredstava za manjine, za javna nedobitna preduzeća i gradske institucije kulture (Otvoreni univerzitet, Savremena galerija, Pozorište “Kosztolányi Dezső”), dok je jedini nezavisni projekat koji je dobio finansiranje ove godine,  6. „Dead Lake“ festival horora u Abaziji, u organizaciji beogradske firme Art & Popcorn. Od ukupno dostupnih 276.504.000,00 dinara na konkursima za kulturu kod Ministarstva kulture, u Suboticu stiže 9.450.000,00 dinara (tj. 3,14%), od kojih svega 400.000,00 za vaninstitucionalnu savremenu kulturu (0,1%).

 

Konkurs za kulturu Grada Subotice

Ostaje da vidimo rezultate gradskog konkursa. Komisija još nije zasedala, ali je konačno i to u najavi, jer je gradski sekretarijat počeo da obrađuje pojedinačne predmete. Nama kao organizatorima Etnofesta, ostaje da se nadamo da dobro funkcioniše ta famozna vertikala grad-pokrajina-republika, jer se iz komentara Ministarstva kulture može pročitati da oni veruju kako festival u kriznoj godini može da opstane i uz podršku lokalne samouprave. Ovde napominjemo da je projektovani budžet ovogodišnjeg festivala bio nešto preko 4 miliona dinara. Na potezu je dakle, gradska uprava.

Nadam se da se vidimo na jesen.
A do tada vam preporučujem da pročitate nešto više o našem projektu 2020 Troubadours, koji implementiramo u okviru programa Kreativna Evropa.

 

Dejan Vujinović

artistic direction & communications

 1. Etnofest

World Music FestivalKOMENTARI

 1. Džezualdo kaže:

  Bravo za sumarnu analizu! I na konkursima grada Subotice za informisanje je prošlo dosta projekata firmi iz Beograda. To je najjači utisak. Kao npr. iz ovog teksta Beogradski festival igre koji APV finansira sa čak 3 miliona dinara!

 2. Salamander kaže:

  Sumirano, jasno, žalosno, ali na žalost “status qvo” u ovom slučaju jer će finansiranje kulture biti još manje zbog situacije generalno (kovid, deljenje šakom i kapom sredstava posle njega, izbori…itd)

 3. Mix kaže:

  Bravo, po prvi put vidimo ovakvu analizu. Subotica je zaista grad na margini u ovoj drzavi.

 4. Gradjanin turista kaže:

  A odavde sve pocinje, svako unistavanje zivota i kulture ovog grada…i kome i cemu onda Narodno pozoriste kad se sve ugasi i svaka inicijativa i volja ugusi? Ovakvim cinjenjem u njemu nece biti ni publike ni izvodjaca.
  A imaginarijum je mogao i od gipsa da se napravi.

 5. Alas kaže:

  Činjenica je da se malo ulaže u kulturu, ali isto tako mnogi koncerti se otkazuju zbog neprodanih karti. Da li je siromaštvo u pitanju ili naša pasivnost? Biće da je ovo prvo, jer kada su besplatna kulturna dešavanja, trg je pun.Mada,kada su velika kulturna dešavanja u N.s. i Bgd dosta Subotičana ode na koncerte, pozorišne predstave ili sl.

 6. Josip A Lisac kaže:

  Najgori olos od vlasti ikad koji manipulise nasim parama, a ne ulaze u prave stvari… od kulture prakticno nije ostalo nista u Subotici!

 7. lgbtpopulacija kaže:

  Sramota, i Srbija i Vojvodina kao macehe! I ovo sto smo dobili su Beogradjani organizatori. Zgadilo mi se sve!

 8. Ham,ham kaže:

  Bas mi je drago,sve samo Novosadani dobise,ajte autonomasi javljajte se Beograd uzima.Ne,Novi Sad postaje lider u uzimanju,decenijama Suboticu gazi Novi Sad,sramota.

 9. Zenbudist kaže:

  Vratiće se Ljubiša i KPGT, cvetaće scenska umetnost, svi će čuti za Suboticu…čim proradi time mashin.

 10. Trovach kaže:

  Mozda bi bilo najbolje da se svi naselimo u Beogradu i okolini,pa ce biti para za sve, a u stvari za nista. Ipak, mozda bismo im stavili do znanja kako bi Beograd izgledao sa 7 puta vise ljudi nego za sta je u mogucnosti da normalno organizuje. Ne mogu sve pare u BG, a nama mrvice. Takodje, ne mogu sve pare u stranacka javna preduzeca, a nama mrvice, To jest, moze, ali ne dugo. Ili cemo se svi iseliti, ili ce neko visiti na Terazijama. Sto se mene tice, bas me briga ako te Terazije jednom budu u nekoj drugoj drzavi. Ova drzava nas ne smatra za svoje gradjane i ispada da je drzava samo beogradski pasaluk.

 11. Mister No kaže:

  Subotica je kulturološki specifična,prisutna je mešavina raznih kultura. Możda je to razlog nefinansiranja i neomiljenosti od strane nekih ljudi,ljudi koji bi da nametnu svoj kulturološki ukus.

OSTAVITE KOMENTAR