Uralska dugorepa sova i 19 zaštićenih vrsta ptica vraćeno u Subotičku peščaru

Vrlo retka uralska – dugorepa sova i 19 strogo zaštićenih ptica pevačica puštene su u prirodu na zaštićenom prostoru Subotičke peščare, saopštilo je Ministarstvo zaštite životne sredine.

Na različitim lokacijama peščare juče je posle rehabilitacije poletela sova koja je pronađena sa povredama u banatskom selu Krajišnik i 10 primeraka Carduelis carduelisa, pet Cardeuelis spinusa, tri konopljarke – Carduelis cannabina i jedan primerak vrste Serinus serinus.

Sova je bila zbrinuta od strane Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode u sklopu Zoološkog vrta Palić, a ptice pevačice kraće su u tom zoo vrtu bile posle zaplene nadležnih nadzornih organa zbog ilegalnog držanja u zatočeništvu. Ptice su u prirodu vratili zajednički predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, stručnjaci Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, zaposleni u Zoološkom vrtu Palić i čuvari Subotičke peščare.

Dugorepa sova – Strix uralensis zaštićena je kao i sve price grabljivice međunarodnim ugovorima poput Konvencije o međunarodnom prometu ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES) i nacionalnim propisima Republike Srbije. Dugorepa ili uralska sova nalazi se u kategoriji strogo zaštićenih vrsta, stanovnica je očuvanih bukovih i bukovo-jelovih šuma u planinskim predelima, i veoma je retka vrsta sove jer ih u Srbiji ima oko 100 gnezdećih parova.

Rehabilitacija i puštanje nazad u prirodu svakog primerka ove vrste je veoma značajna za divlju populaciju dugorepe sove u Srbiji, saopštilo je ministarstvo.

 

DnevnikKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR