Usvojen budžet na Skupštini

Nakon dvočasovne rasprave odbornici lokalnog parlamenta usvojili su odluku o utvrđivanju naknade za uređenje građevinskog zemljišta na 14. sednici Skupštine grada. Odbornici Saveza Vojvođanskih Mađara oštro su kritikovali odluku, jer nije decidno navedeno šta građani i investitori plaćaju po metru kvadratnom. Opozicija je iznela tvrdnju da je takav predlog na štetu građana, a naročito deo koji se odnosi na legalizaciju nelegalnih objekata. Usvojenim pravilnikom grad poslove uređivanja građevinskog zemljišta i obračun i naplatu naknade za uređenje poverava JP “Direkciji za izgradnju grada”. Predlagač je obrazložio da je odluka sačinjena po zakonu, sa boljim rešenjima nego do sada i popustima za pojedine kategorije. Jedinični iznos naknade je 2.990 dinara po kvadratnom metru, ali je gradonačelnik Saša Vučinić najavio da će biti preispitano da li taj iznos može da se umanji. Jedinični iznos broji se sa brojem kvadrata, koeficijentom za namenu i za urbanističku zonu. Za porodično stambene objekte koji se legalizuju predvidjena je mogućnost umanjenja naknade za 40 ili 60 odsto u zavisnosti od površine. Izmenama odluke koje su usvojili odbornici Skupštine vrednost boda za pravna lica umanjena je za 10 odsto ali je za gradjane povećana za 30 odsto.
Odbornici Saveza Vojvođanskih Mađara tvrde da pravilnik o naknadi za građevinsko zemljište preskup za građane, ali i investitore. Nakon dvočasovne rasprave odluka je usvojena sa 37 glasova za, 17 protiv, a 5 odbornika je bilo uzdržano. Odbornici su usvojili i odluku o organizaciji Gradske uprave i oblicima saradnje komunalne policije i gradskoh inspekcijskih službi. U poslepodnevnom zasedanju lokalnog parlamenta odbornici su usvojili budžet za ovu godinu koji iznosi 3 milijarde 684 miliona dinara, što je za nepuna 4 procenta manje od obima iz 2009. godine. Odbornici Saveza Vojvođanskih Mađara su rekli da je ovakav budžet irealan i da ukoliko ne bude planiranog priliva novca najviše će osetiti gradska preduzeća i institucije. Na dnevnom redu su bila i četiri plana detaljne regulacije, među kojima je plan koji se odnosi na grad, zonu 1. Pred odbornike se našla i tačka koja se odnosi na donošenje zaključka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Subotice.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

73 + = 79

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 15 + 4 ?
Please leave these two fields as-is: