Usvojen budžet za 2012.godinu

Odbornici lokalnog parlamenta su u sredu usvojili bužet grada za 2012. godinu koji će da iznosi 4,8 milijardi dinara. Pored toga, prilikom obrazlaganja budžeta rečeno je da će oko 300 miliona dinara biti još preneto iz tekuće godine i profita indirektnih korisnika budžeta. Predviđene su podsticajne mere preduzetnike koji pokreću novi biznis, za nezaposlene, u planu je završetak investicija na Paliću, trudnicama je obezbežena jednokratna pomoć od 20 hiljada dinara, kupiće se vozilo za prevoz pacijenata na hemo-dijalizu itd…

 

Tekući prihodi budžeta za 2012. godinu planirani su sa nominalnim rastom od 15,7 odsto. Najznačajnije je planirano povećanje prihoda od poreza na zarade za 61 odsto, što u nominalnom iznosu jeste rast od 655 miliona dinara.

 

Novina u odluci o lokalnim administrativnim taksama je da je došlo do minimalnog poskupljenja u visini od pet odsto, zatim u odluci o lokalnim komunalnim taksama uvedena je nova stimulativna mera kada se otvaraju nova preduzeća ako imaju tri radnika plaćaju taksu umanjenu za 30 odsto, osim ukoliko se radi o delatnosti kockanja i klađenje, a uvedene su i kaznene mere ukoliko se odlika ne poštuje. Novina u odluci za plaćanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta je umanjenje za 20 odsto.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR