Veće prihvatilo predlog budžeta za 2012.godinu

Članovi gradskog veća su usvojili predlog odluke da budžet za 2012.godinu iznosi oko 4,8 milijardi dinara. Predlogom budžeta je predviđeno da polovina novca u narednoj godini bude potrošena na javne usluge, stambeni razvoj i razvoj zajednice.

.

Budžet grada Subotica u 2012. godini biće za skoro 12% veći u odnosu na 2011. godinu i povećan je iznos u oblasti socijalne pomoći za 30 miliona dinara, predviđen je i novac za  troškove JP „Privredno-tehnološki parkovi Subotice“ za infrastrukturno opremanje privredne zone Mali Bajmok od 130.790.000 dinara. Za projekte zapošljavanja planirano je 11,5 miliona dinara, za JKP „Subotica-trans“ kako bi realizovala studiju unapređenja sistema transporta putnika u Subotici izdvojeno je 45 miliona dinara, dok će JP „Direkcija za izgradnju grada Subotice“ raspolagati sa preko milijardu dinara. Budžetom je planiran novac za rent-a-bajk, nastavak rekonstrukcije parka na Paliću, Ženskog štranda i drugo.

.

Predviđeno je ustupljena i izvorna primanja grada Subotica iznose nešto više od 4 milijarde, transferi iz republike i pokrajine iznosiće skoro pola milijarde, a deficit budžeta će iznositi 153.160.000 dinara, koji će se finansirati iz neutrošenih sredstava iz prethodnih godina koja iznose preko 254 miliona dinara. Predlog budžeta trebalo bi da se nađe na narednoj sednici Skupštine grada, koja je planirana za 28. decembar.

.

Na Veću je rečeno da je Vlada Srbije odobrila izdavanje garancije Gradu Subotica na zaduživanje kod Evropske banke za obnovu i razvoj, čime se otvara mogućnost kreditnog zaduženja u iznosu od oko 11 miliona evra, a kojim bi JKP Vodovod i kanalizacija završilo nekolo kapitalnih projekata. Naredne godine bi trebalo da se potpiše ugovor o zajmu u visini od 11 miliona evra, sa rokom otplate od 12 godina, sa grejs periodom 3 godine.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR