Visoki intenzitet radova na Kalcedoniji

Izgradnja fabrike “Kalcedonija” u privrednoj zoni Mali Bajmok došla je u fazu kada se jasno mogu videti njeni krajnji  gabariti.

 

Nakon montaže armirano betonskih stubova, počelo je postavljanje krovne konstrukcije i zatvaranje objekta, zbog čega je veoma intenzivno dopremanje sendvič zidnih panela i “v” betonskih greda.

 

Montaža panela je startovala na prednjem delu objekta. Radi se o zidnim sendvič panelima kao kombinacija betona i siropora, što im sa jedne strane daje statičku stabilnost, a sa druge izolaciona svojstva.

 

U centralnom delu hale, radi se na postavljanju “v” betonskih profila. Ovakav oblik betona sa jedne strane omogućuje implementaciju prozora na krovu kao izvora svetlosti, a sa druge strane stvara preduslov da se na krovu postave i solarni paneli.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 6 + 9 ?
Please leave these two fields as-is: