Vorlik u Subotici u petak

U petak ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Republici Srbiji, Njena ekselencija Meri B. Vorlik, posetiće Viši i Osnovni sud u Subotici.

Tokom posete, ambasador Vorlik će se sresti sa vršiocem dužnosti predsednika Višeg suda, sudijom Ferencom Molnarom i sa vršiocem dužnosti predsednika Osnovnog suda, sudijom Sonjom Vidanović. Gospođa ambasador će obići sudske zgrade i posle obilaska se sastati sa sudijama i službenicima oba suda. Predstavnici medija se pozivaju u veliku sudnicu Višeg suda u Subotici gde će se gospođa ambasador obratiti sudijama i službenicima suda.

Kroz rad Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID), vlada Sjedinjenih Država već duže od četiri godine pruža podršku unapređenju sudova u Subotici. Prva saradnja USAID-a ostvarena je sa Trgovinskim sudom u Subotici za koji su nabavljeni kompjuterska oprema i softver i instaliran kompjuterski sistem za upravljanje predmetima. 2009. godine, USAID-ov Program podele vlasti je započeo rad sa Opštinskim sudom u Subotici na smanjenju broja starih predmeta, nastavljajući ga 2010. godine sa Osnovnim sudom u Subotici. Usmerivši svoje napore na rešavanje starih istražnih krivičnih predmeta, Opštinski sud u Subotici je 2009. godine, tokom perioda od samo šest meseci, uspeo da broj starih istražnih predmeta smanji za 55 procenata.
USAID-ov Program podele vlasti (SPP) je petogodišnji program sa budžetom od 10.5 miliona dolara. Započet je 2008. a završiće se 2013. godine. Kroz saradnju sa pravosuđem, Program Republici Srbiji pomaže da ostvari ciljeve navedene u Strategiji reforme pravosuđa iz 2006. godine. Saradnja uključuje tehničku pomoć Visokom savetu sudstva da razvije sposobnost da planira i upravlja pravosuđem i njegovim budžetom sa ciljem da se poveća poverenje javnosti u sudove, i promovisanje nezavisnog, nepristrasnog, odgovornog i efikasnog pravosuđa. Kroz projekte SPP-a, USAID istovremeno pomaže odabranim sudovima da postanu efikasniji, transparentniji i osetljiviji kada su u pitanju potrebe korisnika. Ovaj projekat takođe pruža tehničku pomoć vezanu za uvođenje radnog mesta profesionalnog menadžera suda, kao i odgovarajuću obuku sa ciljem poboljšanja rada sudova na svim nivoima. Ovaj USAID-ov projekat sarađuje i sa Narodnom skupštinom u oblasti upravljanja budžetom i dugoročnog strateškog planiranja, što će Parlamentu omogućiti da bolje odgovori na potrebe građana Republike Srbije.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR