Zaštićene vrste

Javno preduzeće „Palić – Ludaš“ je Upravljač na zaštićenom prirodnom dobru Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“, Specijalni rezervat prirode „Selevenjske pustare“, Predeo izuzetnih odlika „Subotička peščara“ i Park prirode „Palić“ . Na području zaštićenih prirodnih dobara kojima upravlja JP „Palić Ludoš“ u pograničnom regionu sa Mađarskom ustanovljeno je da se staništa nekih biljnih vrsta, koja se nalazi na spisku strogo zaštićenih divljih vrsta biljaka- širi. U pitanju je biljna vrsta pod nazivom šafranjika (Bulbocodium versicolor) reliktna šumo – stepska biljka koja je sinonim za naše područje, jer je kod nas njeno jedino stanište u Srbiji.
Prošle godine je na zaštićenim prirodnim dobrima zabeleženo gnežđenje nekih vrsta ptica, koje su u prošlosti bile rasprostranjene u Vojvodini u velikom broju, međutim, zbog antropogenog faktora, one su napustile ovo područje. Najznačajniji nalaz je gnežđenje crne rode (Ciconia nigra), vrste koja se nalazi na spisku strogo zaštićenih divljih vrsta životinja, a preduslov za to je bio poštovanje režima zaštite i smanjenje antropogenog faktora, u smislu uznemiravanja od strane čoveka.U delu ugroženih slatinskih livada na zaštićenom području je takođe, uočena pojava povećanja broja gnezdećih parova modrovrane (Coracias garrulus), vrste koja se nalazi na spisku strogo zaštićenih divljih vrsta životinja i koja predstavlja najbolji indikator za slatinske livade. Populacioni trend modrovrane Coracias garrulus u Evropi je veoma negativan, što važi i za populaciju u Srbiji, čiji se veliki deo nalazi na teritoriji Vojvodine. Najznačajniji uzroci tome su nedostatak povoljnih prirodnih gnezdilišnih duplji u solitarnim starim stablima drveća, i fragmentacija njenih hranilišta: nekada prostranih slatinastih livada i pašnjaka i ekstenzivno obrađivanih stepa.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

61 + = 65

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 3 + 11 ?
Please leave these two fields as-is: