Završava se projekat “Trans-plan”

"Prekogranična saobraćajna platforma za transportno planiranje”, naziv je projekta koji realizuje Zavodu za urbanizam i Institut saobraćajnih nauka iz Budimpešte, sa predstavništvom u Segedinu.

 

U okviru projekta planirane su razne aktivnosti, među kojima je izrada Studije i prikupljanja podataka neophodnih za izradu logaritamskih matrica softvera, organizacija stručnih radionica, zatim obuka predstavnika javnih i privatnih subjekata u korišćenju novog softvera.

transport

Projekat staje 240 hiljada evra.

 

– Na tragu te ideje je upravo i nastao ovaj projekat čiji je jedan od primarnih ciljeva izrada bilingvalne informatičke platforme „Trans-Plan“ na osnovu prethodno izvršenih analiza troškova transporta/prevoza odabranih javnih subjekata koja bi omogućila racionalniju organizaciju vršenja usluge prevoza/transporta. Drugim rečima, ovo softversko rešenje će za vreme trajanja projekta biti dostupno javnim i komunalnim preduzećima, kao i privatnim subjektima, preko kojeg će se na osnovu unetih parametara (poput polazišne i odredišne lokacije, vremena polaska itd.) moći odabrati optimalna ruta, odnosno putanja kretanja uz maksimalnu uštedu vremena, a time i goriva – rekao je projekt menadžer i direktor Zavoda za urbanizam iz Subotice, dr Dragan Trklja.

 

Informatička platforma će omogućiti delimičnu sihronizaciju domaćeg javnog transporta sa međunarodnim.

 

– Javna preduzeća su veliki sistemi koji u svojoj strukturi imaju vozne parkove od kojih u velikoj meri može zavisiti i produktivnost celog preduzeća. U takvoj korelaciji neophodno je posvetiti naročitu pažnju voznim parkovima i mogućnostima za efikasno i efektivno unapređenje njihovih funkcionalnosti. Ako se u obzir uzme i želja za nadgradnjom i integracijom, jasno je da je danas nezamisliv rad bilo kojeg voznog parka bez upotrebe savremenih telematskih sistema. Oni omogućavaju povezivanje delova i aktivnosti i ostvarivanje funkcionalnog jedinstva. Studija je nedvosmisleno potvrdila radnu pretpostavku projekta da bi za racionalnije funkcionisanje, sva preduzeća trebalo da integrišu neku vrstu telematskog sistema – objašnjava Trklja.

 

Benefite od ovog projekta imaće šire društvene zajednice u Segedinu, odnosno Subotici, a to su građani koji će moći da koriste aplikaciju preko interneta i na taj način imaju dostupne infomacije u vezi sa rasporedom vožnje u domenu domaćeg i međunarodnog saobraćaja, a naročito stanovnici Kelebije, Horgoša, Bačkih Vinograda, Ašothaloma, Tompe, i drugih pograničnih mesta.

 

Pored njih, korist će da imaju i javna i privatna preduzeća čije se usluge odnosno delatnost baziraju na transoportu robe ili prevozu putnika, stručno osoblje Zavoda za urbanizam, Gradske uprave i partnerske organizacije, kao i drugi subjekti.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR