Završeni radovi na Zubnoj poliklinici

Radovi na sanaciji i adaptaciji zgrade Zubne poliklinike su završeni. Investicija košta 4 250 000 dinara, a novac je obezbeđen iz gradskog budžeta. Grad je za dva dostavna vozila za sakupljanje I transport medicinskog otpada obezbedio 800 000 dinara. Pored toga, Dom zdravlja je I izvršio rekonstrukciju podstanice u zgradi Centra za majku i dete. Investicija košta 2 000 000 dinara. Kako je tom prilikom došlo do oštećenja prostorija na prizemlju, sredstva Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje iskorišćena su za saniranje oštećenih prostorija.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR