Žika Reh: Subotica se odgovorno odnosi prema životnoj sredini

Subotica je grad koji može da se pohvali bogatstvom zaštićenih prirodnih dobara. Na teritoriji grada nalazi pet zaštićenih područja različitih kategorija koja se prostiru na 7000 hektara i to: Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“, Specijalni rezervat prirode „Selevenjske pustare“, Predeo izuzetnih odlika „Subotička peščara“, Park prirode „Palić“, Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“, Spomenik prirode „Dva stabla Tise u Subotici“.

Šef Odseka za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, Žika Reh za Ekolist govori monitoringu životne sredine

reh z

Koliko se ulaže u zaštitu životne sredine u gradu Subotica?

 

“Odlukom o budžetu za 2017. godinu planirana su sredstva u iznosu od ukupno 141.325.000,00 dinara za različite aktivnosti i projekte iz oblasti zaštite životne sredine, uključujući i preuzete i ugovorene obaveze iz prethodne godine. Ova sredstva se koriste za ispunjenje zakonskih obaveza lokalne samouprave iz oblasti praćenja stanja životne sredine, upravljanja otpadom, zaštite i unapređenja prirodnih vrednosti i finansiranje zaštićenih područja koje je proglasila jedinica lokalne samouprave, suzbijanje invazivnih i alergenih vrsta biljaka, finansiranje lokalnih akcionih i sanacionih planova, kao i tekućih projekata iz oblasti zaštite životne sredine. Jedan od značajnijih projekata u tekućoj godini je sufinansiranje izgradnje završetka Regionalne deponija čiji probni rad treba da počne ove godine”, kaže Žika Reh.

 

Kakav je kvalitet vazduha, ako znamo da možemo da očekujemo i cvetanje ambrozije?

 

“Ako posmatramo celu teritoriju Grada Subotice, na osnovu ispitivanja koja se sprovode, aerozagađenje je neznatno i vazduh je klasifikovan u prvu kategoriju, što znači da je dobrog kvaliteta. To se, međutim, ne odnosi na pojedine lokacije duž frekventnih saobraćajnica, gde dolazi do povećane koncentracije suspendovanih čestica, kao i na zimski period, kada usled loženja u domaćinstvima dolazi do pojačane emisije čađi. Za rešavanje ovih problema potrebna je primena dugoročnih strateških mera iz oblasti energetike i saobraćaja.Alergeni polen je jedan od polutanata vazduha, jer su mnogi ljudi osetljivi na polen pojedinih vrsta biljaka. Tokom cvetanja ambrozije, koncentacije polena dostižu visoke i veoma visoke vrednosti. Grad izdvaja sredstva za sistematsko suzbijanje alergenih vrsta biljaka, pre svega na javnim zelenim površinama i porvršinama u vlasništvu Grada.  Međutim, zbog raznošenja polena putem vetra, rešavanje ovog problema je veoma kompleksno, naročito kada su u pitanju alergene biljke na zemljištu u privatnoj svojini, gde su nadležnosti i pravni mehanizmi koje lokalna samouprava može da primeni prilično ograničeni.Jedna od preventivnih mera je i redovno informisanje o stanju i prognozi alergena u vazduhu. Zahvaljujući sedmičnoj izradi sedmodnevnog aeropalinološkog izveštaja sa prognozom za narednu sedmicu, osobe alergične na polen imaju aktuelne informacije, te mogu prilagođavati svoj boravak na otvorenom prostoru i planirati adekvatnu terapiju. Ovi izveštaji se redovno objavljuju na internet stranicama Grada Subotice”.

 

Kakav je kvaliet voda u Subotici?

 

“Povšinske vode u okolini Subotice su veoma osetljive i pod vrlo jakim uticajem ljudskih aktivnosti. Ispitivanja Palićkog i Ludaškog jezera, koje se obavljaju na mesečnom nivou, ukazuju na visoke koncentracije nutrijenata (jedinjenja azota i fosfora) i organske materije u vodi, kao i veoma veliki broj individua u fitoplanktonu, u kome dominiraju cijanobakterije (modrozelene alge). Ludaško jezero i IV sektor Palićkog jezera su u ovakvom stanju već dugi niz godina. Rekonstrukcijom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda postignuti su značajni rezultati po pitanju kvaliteta vode koja se nakon prečišćavanja uliva u Palićkog jezero i to se povoljno odražava na kvalitet vode i ekološke uslove u I, II i III sektoru. Planom za unapređenje ekološkog stanja Palićkog jezera i njegove okoline, koji se nakon usvajanja od strane Skupšine grada sprovodi od 2014. godine, a koji je uspostavljanjem saradnje sa nemačkom KfW bankom prerastao u međunarodni projekat “Biološka raznovrsnost i zaštita voda u Palićkom i Ludaškom jezeru”, predviđene su mere zaustavljanje daljeg zagađenja površinskih voda, uspostavljanjem multifunkcionalnih zaštitnih pojaseva oko oba jezera i rešavanjem odvođenja otpadnih voda naselja Palić i njihovim prečišćavanjem na centralnom gradskom postrojenju”, zaključuje Žika Reh.KOMENTARI

 1. Pravdoljub .. kaže:

  Poštovani gospodine Reh.
  Ne osporavajući Vaše zvanje niti znanje došao sam do zaključka da ili ste neupućeni u stanje na terenu ili u širokom luku zaobilazite istinu.
  Naime u jednom delu svog izlaganja navodite kako je aerozagađenje neznatno, to je dezinformacija i obmanjivanje javnosti.
  Molim Vas da u naseljima Donji i Gornji Tavankut kao i Ljutovo postavite merne instrumente radi praćenja aerozagađenja, u pomenutim naseljima se nemože disati usled neverovatnog prskanja voća.
  Celo Ljutovo je sa severo-zapadne strane zakriljeno voćnjakom u površini od 175(sto sedamdeset i pet) hektara , ukoliko se zna da su u ovom području najčešći vetrovi baš upravo iz navedenih pravaca logično se može zaključiti gde sav otrov završava i odkuda toliko astmatičara,srčanih i onkoloških obolenja.
  U oba Tavankuta situacija je identična s’tim što Donji Tavankut ima i firmu „MEDOPRODUKT“ i u istoj amonijak koji curi i koji guši ljude naokolo.
  Da li ste svesni kolika odgovornost leži na Vama i na Vašim neproverenim izjavama?
  Ukoliko se prskaju komarci tada se izdaje upozorenje posebno pčelarima. Da li znate gospodine REH koliko je pčela potrovano u navedenim područjima zbog toga što niko nije našao za shodno da izvesti javnost o tome kada, čime i kojim preparatom će voće biti tretirano.
  GORNJI I DONJI TAVANKUT KAO I LJUTOVO SU KONTAMINIRANA PODRUČJA. Imajte ovo na umu i u cilju zaštite postupite po savesti i opravdajte svoje postojanje.

 2. Šalite se?! kaže:

  Na koji način upravljate otpadom kada deponija u Tavankutu gori jednom sedmično? Da li na taj način, gospodine Reh, upravljate otpadom? Da li ste se u skorije vreme vozili na relaciji Ljutovo-Subotica? Šta kažete na otpad kod mosta?
  Na kojim lokacijama su merne stanice jer ako je istina to što tvrdite u Tavankutu nema ni jedna jer je aerozagađenje veoma prisutno. Prisećam se, koliko puta se dogodilo da iziđem iz autobusa u centru Donjeg Tavankuta i odmah me plene onaj miris smrada od prskanja. Voćnjaci su u neposrednoj blizili kuća, prskaju se na svakih 7-10 a po potrebi i češće. Celo stanovništvo oboljeva a vi imate obraza da izjavite da aerozagađenja nema, sram Vas bilo!

 3. Megille kaže:

  Odakle je ovaj lik pobegao iz kojeg sanatorijuma? Prije par dana skoro sam umro u Bačkim Vinogradima kada sam mislio da vozeči bicikl uživam u prirodi pored šume. Naime prolazeći pored zasada jabuka ušao sam u zonu pravog otrovnog plina -isparavanja od sredstva za prskanje voćaka.Kada sam bliže prišao video sam čoveka koji u zaštitnoj maski i zaštitnim rukavicama skida viška jabuke sa stabla i baca na zemlju ,sigurno zbog toga da preostalo voće na krupnije naraste. Zamislite sa rukavicama i zaštitnom maskom…prestrašno. I to voće će biti za ljudsku ishranu? A o zagađenju pitkih vodonosnih slojeva i da ne govorimo.Kakva ekologija još da nema aerozagađenja bre…?

 4. rax kaže:

  ovi nas kompletno smatraju idiotima. zar misle stvarno da je kompletno stanovnistvo istog iq kao oni iz autobusa na mitinzima? nikada vise komaraca nije bilo nego posle ovog smesnog zaprasivanja, herbiciti se prskaju bez ikakve kontrole, voda zagadjena, smeca svugde oko nas, crkotine smo videli gde se odlazu i kako. gde su baterije, najlon kese, pet flase, ulja, medicinski odpad itd. hrana nekontrolisana. sta ovaj covek prica ili mozda ja ne poznajem pojam zivotne sredine i ekologiju?

  ;

 5. Alisa u Zemlji čuda. kaže:

  A ti, rax, imaš verodostojne statističke podatke o kvocijentu inteligencije “onih iz autobusa”? Istina, subjekti sa tri (i više) “čistih” u glavi ne bi dozvolili da bilo ko manipuliše s njima, mada je činjenica da (i) deo stanovništva sa zavidnim IQ vođe domanovićevskog tipa “vozaju” ne samo pomenutim autobusima, nego i vozovima…pa, čak i “žedne preko vode”. Dokle?… Ček’ da bacim pogled u pasulj – prazan!

OSTAVITE KOMENTAR