XIII. Seminar bunjevačkog stvaralaštva


Event Details


tavankut-15-20.07

 

XIII. SEMINAR BUNJEVAČKOG STVARALAŠTVA
15. – 20. 7. 2024.
Organizator: HKPD „Matija Gubec“ TAVANKUT
Voditelj: Ivica Dulić
Mjesto održavanja: Donji Tavankut
Tema: „SVATOVI“
U Tavankutu će se ove 2024. godine organizirati trinaesti
SEMINAR BUNJEVAČKOG STVARALAŠTVA.


Seminar obuhvaća sljedeće teme: ples, tamburaške tradicijske melodije, tradicijske vještine – izrada predmeta od slame.
Prijavljeni polaznici se opredjeljuju za jednu od ove tri oblasti.

Ciljna grupa sudionika seminara jesu: plesači, umjetnički voditelji, koreografi, asistenti, umjetnički vokalni voditelj, zborovođe, umjetnički instrumentalni voditelji, svirači, garderobijeri, osoblje administracije i logistike udruga, etnolozi, etnomuzikolozi, etnokoreolozi i drugi zainteresirani za bunjevačko tradicijsko nasljeđe koji žele posjetiti i boraviti nekoliko dana u sredini koja je njegova autentična lokacija.

 

POPIS PREDAVAČA XIII. SEMINARA BUNJEVAČKOG STVARALAŠTVA
Predavači za polaznike plesa
• Ivica Dulić, voditelj seminara: izvorni oblici bunjevačkih plesova sa osvrtom na tradicijsko i scensko oblačenje -ples
• Kata Suknović, dipl.ing. tekstila: Vrste tekstila stare bunjevačke nošnje te primjena novih materijal u izradi novih nošnji prema starim predlošcima- teorisko predavanje o Bunjevačkoj nošnji
• Tamara Štricki Seg , Master teoretičar umjetnosti- etno muzikolog: Bunjevačko pjevanje
• Ljubica Vuković Dulić, prof. povijesti : O povijesti Bunjevaca
• Ladislav Suknović, dipl. pravik : Povijest HKPD „ Matije Gubec“ iz Tavankuta,
Predavač za polaznike tambure
• Vojislav Temunović, profesor glazbene kulture i tambure: Glazbena pratnja bunjevačkih pjesama i plesova
Predavač za polaznike izradu suvenira od slame:
• Jozefa Skenderović, profesorica u mirovini
• Branka Vujić- asistent
Polaznici dobivaju:
– notni i tekstulani materijal plesnoga i glazbenog seminara
– imaju pravo fotografirati i snimati rad sva četiri radionice seminara za osobnu uporabu.

 

POTREBNO JE IMATI:
Polaznici plesnog predavanja: tenisice ili plesne cipele
Polaznici glazbenog predavanja: osobni instrument i bijelu košulju uz tamne hlače ili traperice i pantalone za završnu priredbu.
Polaznici slamarskog predavanja: male škarice i šiljasti ravan nožić.

 

TROŠKOVI I UVJETI SMJEŠTAJA
Školarina: 30 eura za sve dane
Smještaj :
– Višekrevetne sobe u prostorijama udruge i mjesne škole
– dvokrevetne sobe u privatnom smještaju
Cijena punog pansiona je 20 eura po danu.
Noćenje: 6 eura
Doručak: 3 eura
Ručak : 5 eura
Večera 6 eura
Plaćanje: gotovinom na početku seminara. Svaki polaznik dobiva ovjereni račun od strane organizatora.
Svi zainteresirani mogu kupiti zbornik radova „ČUVARI TRADICIJE“ po cijeni od 25 €, uz zbornik dobijate DVD svih plesova i CD, notni zapisi svih plesova.

 

DOBRODOŠLI SVI ZALJUBLJENICI U TRADICIJSKU KULTURU BUNJEVACA!


KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR

7 + = 15

IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)

What is 9 + 12 ?
Please leave these two fields as-is: