Na Prozivci obili automobil stranih tablica

28.07.2021. ....................................
Oštećeni neznani prijatelju. Žao mi zaista zbog ovoga, a sada lepo kada se vratiš tamo gde je bolje nego u majci Srbiji, reci sledeće. Reci tamo Švabama da sada ovde u nekoć pitomoj Subotici haraju oni koji su vraćeni readmisijom ovde iako je njihova domicilna država sada nezavisna. Nezavisna jer…

Na Prozivci obili automobil stranih tablica

28.07.2021. Osiguravajući Zavod pokriva
Cudo al hodnici bolnice su puni migranata sa prelomljenim kostima nogu ruku glave(ne smiju jadni strani državljani ni da kazu da ih svakodnevno mlate pendrecima).zato parkiram u garaži i kad neko pogresno shvati svoj posao pa se isili ili bez dokaza o tome a i bez komentara-ukraden poklon s parking??…