DVERI Subotica: Mostovi treba da koriste građanima!

19.09.2023. Mostić
Davnih godina kad sam išla u Gređevinsku školu, učili smo da most mora imati pešačku stazu, minimalne širine 75 cm. Učili su nas da saobraćajnica u gradu, naseljenom mestu, treba da ima ivičnjak. Saobraćajnica mora imati pad od sredine prema krajevima.... Koje škole, fakultete imaju ovi šta su projektovali ovakav…