Žujović: Kakav šverc, strašan šverc

22.09.2023. zig zigi
Prvo šverc tehnike i prehrane, pa šverc droge i oružja, sad imamo šverc ljudi i divljih životinja. Šta se sve to dešava u Subotici? Da nemamo slučajno i skrivenu pedofilsku organizaciju koji švercuje i zlostavlja decu? I švercere ljudskih organa? Bože šta sve nema u našem lepom gradu, svakakvo smeće…